TISDAGAR

Tisdagsskådningen hösten 2023 börjar snart

Fågelskådandet från vår skådarkulle i Kårsund på-
pågår varje tisdag kl. 10 12 under perioden
18/7 19/9. Kullen finner du mittemot infarten
till Ängeviken!

Det finns lånekikare, vi bjuder på fika och fågelquiz. En kunnig
guide vägleder och berättar vad vi ser och hör!

Under vårens tio tisdagsskådningar noterade vi 67 olika fågelarter!
Vi ser fram emot en fågelrik sensommar och höst!

Varmt välkommeningen föranmälan, bara kom


Till årets sista skådning kom ett tiotal skådare i det fina höstvädret, och vi fick höra en ny art för skådningen.
en mindre hackspett och se två havsörnar.

Stenskvätta år en karaktärsfågel vid skådarplatsen som är en lättillgänglig och tjurfri obs-plats. där bjuds ofta på

intressanta upplevelser. Här brukar änder och gäss, tättingar och ett flertal vadararter visa sig. Och väl där dyker det oväntade kanske upp?
Vad vi ser rapporteras givetvis till artportalen, så om du har ett konto där kan du se vad vi skådat.
Du behöver inte ha några fågelkunskaper för att komma på tisdagsskådningen, bara ett naturintresse.

Kl 11 tar vi en skådarpaus med en quis om en fågelart.  Vi bjuder på kaffe.

Reservera tisdagarna för en förmiddag på Kårsund under våren: mars – maj.
. . OBS! Tisdagsskådningarna är alltid mellan klockan 10:00 – 12:00

Vägbeskrivning: Kör via Kållekärr mot Björholmen på nordvästra Tjörn. Parkera på P-platsen vid infarten till Ängeviken.
Här är ett exempel på vad man kan se under en skådning

Höstskådningen 2020 startade i regn och några tappar skådare

2020 års första tisdagsträff.

Tidigare observationer

TISDAGSSKÅDNINGARNA – VÅROMGÅNGEN 2018 – ÅRSKRYSS

4 april 2018

Antal R-kat Artnamn Vetenskapligt namn Datum Observatörer
1 Storskrake Mergus merganser 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
2 Gravand Tadorna tadorna 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
3 Gräsand Anas platyrhynchos 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
4 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
5 Fiskmås Larus canus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
6 Kråka Corvus corone 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
7 Koltrast Turdus merula 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
8 Grågås Anser anser 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
9 Ringduva Columba palumbus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
10 Grönfink Chloris chloris 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
11 VU Stare Sturnus vulgaris 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
12 Knipa Bucephala clangula 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
13 Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
14 Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
15 VU Gulsparv Emberiza citrinella 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
16 Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
17 Knölsvan Cygnus olor 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
18 Fasan Phasianus colchicus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
19 Kricka Anas crecca 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
20 Gråtrut Larus argentatus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
21 Korp Corvus corax 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
22 Havstrut Larus marinus 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
23 Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi
24 Talgoxe Parus major

2018-04-03

HaAl, ToHe, AnWi,
JaEk, GoLi


TISDAGSSKÅDNINGARNA – VÅROMGÅNGEN 2017 – ÅRSKRYSS

Antal R-kat Artnamn Vetenskapligt namn Datum Observatörer
1 Blåmes Cyanistes caeruleus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
2 Bofink Fringilla coelebs 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
3 NT Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-02 ToHe, NiErKa, LeDa, InKl,
AnWi, JaEk
4 NT Duvhök Accipiter gentilis 2017-05-02 ToHe, NiErKa, LeDa, InKl,
AnWi, JaEk
5 Fasan Phasianus colchicus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
6 Fiskmås Larus canus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
7 Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-02 ToHe, NiErKa, LeDa, InKl,
AnWi, JaEk
8 Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-25 GöLi, StAv, NiErKa, LeDa,
AnWi, JaEk
9 Gravand Tadorna tadorna 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
10 Grågås Anser anser 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
11 Gråhäger Ardea cinerea 2017-04-11 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
12 Gråsparv Passer domesticus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
13 VU Gråtrut Larus argentatus 2017-04-11 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
14 Gräsand Anas platyrhynchos 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
15 Grönbena Tringa glareola 2017-05-02 ToHe, NiErKa, LeDa, InKl,
AnWi, JaEk
16 Grönfink Chloris chloris 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
17 VU Gulsparv Emberiza citrinella 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
18
Gök

Cuculus canorus

2017-05-16

ToHe, NiErKa, InKl, HaAl,
GöLi, JaEk
19 Havstrut Larus marinus 2017-05-16 ToHe, NiErKa, InKl, HaAl,
GöLi, JaEk
20 NT Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-05-09 NiErKa, InKl, AnWi, JaEk
21 Hämpling Linaria cannabina 2017-04-11 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
22 Järnsparv Prunella modularis 2017-04-25 GöLi, StAv, NiErKa, LeDa,
AnWi, JaEk
23 Kaja Corvus monedula 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
24 Kanadagås Branta canadensis 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
25 Knipa Bucephala clangula 2017-04-25 GöLi, StAv, NiErKa, LeDa,
AnWi, JaEk
26 Knölsvan Cygnus olor 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
27 Koltrast Turdus merula 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
28 Korp Corvus corax 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
29 Kråka Corvus corone 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
30 Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-02 ToHe, NiErKa, LeDa, InKl,
AnWi, JaEk
31
Lövsångare

Phylloscopus trochilus

2017-05-16

ToHe, NiErKa, InKl, HaAl,
GöLi, JaEk
32
Näktergal

Luscinia luscinia

2017-05-16

ToHe, NiErKa, InKl, HaAl,
GöLi, JaEk
33 Ormvråk Buteo buteo 2017-04-11 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
34 Pilfink Passer montanus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
35 Ringduva Columba palumbus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
36 Rödbena Tringa totanus 2017-04-04 HaAl, AnWi, NiErKa, JaEk
37
Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

2017-05-16

ToHe, NiErKa, InKl, HaAl,
GöLi, JaEk
38 NT Silltrut Larus fuscus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
39 Skata Pica pica 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
40 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
41 VU Stare Sturnus vulgaris 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
42 Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
43 Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
44 Storskrake Mergus merganser 2017-04-25 GöLi, StAv, NiErKa, LeDa,
AnWi, JaEk
45 Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-18 InKl, LeDa, HaAl, ToHe,
NiErKa, AnWi, JaEk
46 Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-11 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
47 Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-02 ToHe, NiErKa, LeDa, InKl,
AnWi, JaEk
48 NT Sånglärka Alauda arvensis 2017-04-11 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
49 Sädesärla Motacilla alba 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
50 Talgoxe Parus major 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
51 Taltrast Turdus philomelos 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
52 Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-25 GöLi, StAv, NiErKa, LeDa,
AnWi, JaEk
53
Törnsångare

Sylvia communis

2017-05-16

ToHe, NiErKa, InKl, HaAl,
GöLi, JaEk
54 Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk
55 NT Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-04 HaAl, ToHe, AnWi, NiErKa,
JaEk

Observatörer med Artportals konto

ToHe = Tommy
Hermansson, NiErKa = Nils-Erich Karlsson, MaEk = Margareta
Ekman, LeDa = Leif Dahlgren, InKl = Inge Klevmar, GöLi = Göran
Lindén, AnWi = Annette Widén, JaEk = Jahn Ekman, MoHe = Mona
Hermansson

 


TISDAGSSKÅDNINGARNA – HÖSTSOMMAROMGÅNGEN 2017 – ÅRSKRYSS

Löp-nr Rödlist Artnamn Vetenskapligt namn Startdatum Observatörer
1 VU Brushane Calidris pugnax 2017-08-22 ToHe, NiErKa, LeDa, HaAl,
GöLi, AnWi, JaEk
2 NT Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-08-22 ToHe, NiErKa, LeDa, HaAl,
GöLi, AnWi, JaEk
3 Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
4 Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
5 Fasan Phasianus colchicus 2017-07-25 MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe,
LeDa, AnWi, JaEk
6 Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-08-01 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
7 Fiskmås Larus canus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
8 Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
9 Gravand Tadorna tadorna 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
10 Grågås Anser anser 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
11 Gråhäger Ardea cinerea 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
12 VU Gråtrut Larus argentatus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
13 Gräsand Anas platyrhynchos 2017-07-25 MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe,
LeDa, AnWi, JaEk
14 Grönbena Tringa glareola 2017-08-01 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
15 Grönfink Chloris chloris 2017-07-25 MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe,
LeDa, AnWi, JaEk
16 NT Gröngöling Picus viridis 2017-08-15 ToHe, NiErKa, MaEk, InKl,
AnWi, JaEk
17 VU Gulsparv Emberiza citrinella 2017-07-25 MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe,
LeDa, AnWi, JaEk
18 Gulärla Motacilla flava 2017-08-15 ToHe, NiErKa, MaEk, InKl,
AnWi, JaEk
19 Havstrut Larus marinus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
20 VU Hussvala Delichon urbicum 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
21 Hämpling Linaria cannabina 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
22 Kaja Corvus monedula 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
23 Kanadagås Branta canadensis 2017-07-25 MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe,
LeDa, AnWi, JaEk
24 Knölsvan Cygnus olor 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
25 Koltrast Turdus merula 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
26 Korp Corvus corax 2017-08-01 ToHe, AnWi, NiErKa, JaEk
27 Kricka Anas crecca 2017-08-22 ToHe, NiErKa, LeDa, HaAl,
GöLi, AnWi, JaEk
28 Kråka Corvus corone 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
29 Ladusvala Hirundo rustica 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
30 Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
31 Pilfink Passer montanus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
32 Ringduva Columba palumbus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
33 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
34 Skata Pica pica 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
35 Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-08-15 ToHe, NiErKa, MaEk, InKl,
AnWi, JaEk
36 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
37 Småskrake Mergus serrator 2017-07-25 MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe,
LeDa, AnWi, JaEk
38 Sparvhök Accipiter nisus 2017-08-15 ToHe, NiErKa, MaEk, InKl,
AnWi, JaEk
39 VU Stare Sturnus vulgaris 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
40 Steglits Carduelis carduelis 2017-07-25 MaEk, ToHe, NiErKa, MoHe,
LeDa, AnWi, JaEk
41 Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
42 Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
43 Sädesärla Motacilla alba 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
44 Talgoxe Parus major 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
45 Tornfalk Falco tinnunculus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
46 VU Tornseglare Apus apus 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
47 Törnskata Lanius collurio 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
48 Törnsångare Sylvia communis 2017-08-08 ToHe, NiErKa, MaEk, LeDa,
InKl, GöLi, AnWi, JaEk
49 Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk
50 NT Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-07-18 AnWi, NiErKa, JaEk

Observatörer med Artportals konto

ToHe = Tommy
Hermansson, NiErKa = Nils-Erich Karlsson, MaEk = Margareta
Ekman, LeDa = Leif Dahlgren, InKl = Inge Klevmar, GöLi = Göran
Lindén, AnWi = Annette Widén, JaEk = Jahn Ekman, MoHe = Mona
Hermansson

 

TISDAGSSKÅDNINGARNA – VÅROMGÅNGEN 2016

ARTER 05-apr-16 12-apr-16 19-apr-16 26-apr-16 03-maj-16 10-maj-16 17-maj-16
Blåmes X
Fasan X X X
Fiskmås X X X X
Fisktärna X
Gransångare X
Gravand X X X X X X X
Grågås
X X X X X X X
Grågås Pulli/nyligen flygga ungar X X X X X
Gråhäger X X X X
Gråtrut X X X
Gräsand X X X X X
Grönfink X X X X X
Gröngöling X X
Gulsparv X
Gärdsmyg X
Gök X X
Havstrut X X X X X
Hussvala X X
Järnsparv X
Kaja X X X X
Kanadagås X X X X X X
Knipa X X X
Knölsvan X X X X X
Koltrast X X X X
Korp X X X
Kricka X X X X X
Kråka X X X X X
Ladusvala X X
Lövsångare X X
Ringduva X X X X X
Rödbena X X
Rödhake X
Rödstjärt X
Silltrut X
Skata X X X
Skogssnäppa X
Skrattmås X X X X X X
Småskrake X
Stare X X X X X X
Stenskvätta X X X
Storskarv X X X
Storskrake X
Strandskata X X
Sånglärka X
Sädesärla X X X X X
Sävsparv X X
Talgoxe X
Taltrast X X
Tofsvipa X
Trana X
Törnsångare X X
Vigg X
Vitkindad gås X X X X X X
Ängspiplärka X
Ärtsångare X
Medverkande 8 prs 11 prs 5 prs 7 prs 9 prs 10 prs 12 prs

KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533