OM OSS

Kårsundskretsen – Ornitologisk förening, Tjörn

Kårsundskretsen – Ornitologisk förening, Tjörn bildades 2017.

Den har sitt säte i Ängeviken, Klövedal och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, där fysiska personer kan vara medlemmar.

Kårsundskretsen har till uppgift att lokalt verka för förståelsen för fåglarnas ekologi och roll i naturen.
Verka för fågelskydd.
Verka för bevarandet och utvecklingen av naturområdet Kårsund med omnejd.
Väcka allmänhetens intresse för fåglar.

Kårsundskretsen ska i sin verksamhet bedriva aktivt föreningsarbete inom ramen för Sveriges Ornitologiska Förenings regelverk och söka anslutning som lokalförening i Bohuslän. Utöva inflytande på beslutsfattare i företag, myndigheter och organisationer i ”fågel-/miljö-frågor.

Kårsundskretsen samverkar med Studiefrämjandet.

STYRELSE

ordförande: Göran Lindén info@goranlinden.se 0703-705752
sekreterare: Annette Widén annette_widen@hotmail.com 0702-486672
kassör: Bo Wängberg bowangberg@gmail.com  0705 675612
ledamot: Hans Alter hans@alter.st 0708 773196
ledamot: Majsan Larsson Winka  073 0317935
ledamot: Leif Bergendal

 

WEBB

webbansvarig: Hans Alter hans@alter.st 070-8773196

KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening

Organisationsnr: 802512-8052
Postadress: c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52,
Swish: 123 147 0533
Bankgiro: 5253-5507
Hemsida: www.karsund.se
WhatsApp: Kårsundskretsen  Adm: Annette Widén

 

 

 


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533