2020

Förra årets program

Höstprogramet 2020 är nu avslutat med en lyckad exkursion till Lagmansholmen och Ängholmen.

Bl.a såg vi en svart svan och 4 myrspovar.

.

Det blev en fin exkursion till Tofta Kile med tofsvipor, sävsparvar lite vadare och hela tiden sjöng rörsångaren.
lista kommer

TISDAGSSKÅDNINGAR

Tisdagsskådningarna fortsätter efter sommaruppehåll med omstart 14 juli fram till 15 september.
Välkommen till skådarkullen. Vi skådar och håller avstånden mellan oss!

Artlista från tisdagsskådningarna 2020

Art 31-mar 07-apr 14-apr 21-apr 28-jan 05-maj 12-maj
Blåmes x x x x
Bofink x
Brun kärrhök x
Fasan x x
Fiskgjuse x
Fiskmås x x x x x
Gravand x x x x x x
Grågås x x x x x x
Gråhäger x x x
Gråtrut x
Gräsand x x x x
Grönfink x x x x x
Gröngöling x
Gulsparv x x
Gärdsmyg x
Havsstrut x x
Havsörn x
Hämpling x x
Kaja x x x x
Kanadagås x x x x x x
Knölsvan x x x x x
Koltrast x
Korp x x
Kråka x x x
Ladusvala x
Pilfink x
Ringduva x x x x
Rödbena x x
Silltrut x
Skata x x x
Skrattmås x x x
Sparvhök x x
Stare x x x x x
Stenskvätta x x x
Storskarv x x x x
Strandskata x x x
Större hackspett x x x
Sångsvan x
Sädesärla x x x
Talgoxe x x
Taltrast x x
Tofsvipa x
Tornfalk x
Törnsångare x
Trana x
Vitkindad Gås x x x x x
Ängspiplärka x x x x x
23 arter 26 18 20 16 23
Avbröts
pga dåligt
väder

Exkursion till Lagmansholmen

Torsdagen 10 september samlas vi med egna bilar på pendelparkeringen bakom Korggubben i Kållekärr kl 09.00.
Vi åker under ledning av Nisse till Orust där vi först besöker Lagmansholmen och sedan Ängholmen.
Båda lokalerna är vid Kalvöfjorden.
Vi kanske kan få se havsörn, blå kärrhök eller svarthakedopping. Änder och svanar börjar nu samlas där.

.

BoHof
Bohusläns ornitologiska förening välkomnar oss till följande arrangemang.

Breviks kile, måndag 31 augusti, kl. 17.30 – 20.00. – För kvinnor.  Denna fågellokal på Tjörn kan bjuda på en del vadare, rovfåglar änder denna måndag kväll. Ta med fika och varma kläder. Anmälan senast 30/8 till Sussie Carlström,073-690 41 60.

Sträckskådning vid Björholmen, söndag 6 september, kl.07.30 – ca 11.30. Följ med till Björholmen på Tjörn för spännande sträckskådning på en lokal med stor potential. Mellan Lyr på Orust och Björholmen passerar många rovfåglar så här års. Vi har chans på blå kärrhök, lärkfalk, stäpphök, pilgrimsfalk med flera arter. Ta med fika. Samling kl. 07.30 vid parkeringen vid Björholmsvägen, mitt emot Björholmens Marina. Kontaktperson: Torbjörn Arvidsson, 070-238 73 04.

Invigning av utställningen ”Vi fåglar”, lördagen 19 september, kl. 13.00 – 16.00. Mellan 19/9 – 11/4 2021 finns en stor utställning på Bohusläns Museum där fåglar som häckar i eller passerar Sverige är huvudpersoner. Kl. 13.00 invigs utställningen. Sedan pratar Anders Wirdheim om relationerna mellan människor och fåglar genom historiens gång. Varför har vissa fåglar betraktats som heliga? Hur kom det sig att ett chokladmärke valde en av världens mest motbjudande fåglar som symbol? Med mera! Ett samarrangemang med Bohusläns Museum.

Föreläsning och film – ”Rovfåglarnas återkomst i Halland”, tisdag 29 september, kl. 18.00 – 20.00.  Naturfotografen Göran Johansson och ornitologen Thomas Andersson visar sin film ”50 år med fiskgjusar” och berättar om rovfåglar som ökar i antal – och de som minskar. Fri entré, ingen föranmälan. Bohusläns Museum, Hörsalen. Vi minglar från kl. 17.30 tills föreläsningen börjar.

 

Vårprogrammet 2020
EXKURSION

Fredag 8 maj gör vi en utflykt till fågelrika Tofta Kile. Med tanke på corona åker vi i egna bilar, dvs samåkning kan bara ske med närstående som du ändå lever inpå i vardagen! Tofta Kile är en rik fågellokal väster om Kungälv. Antalet observerade fåglar i Tofta förra året var 151 arter.

Vägbeskrivning
Bil
Ta av från E6 vid Kungälv och kör mot Marstrand (väg 168). Efter 16 km, sväng vänster mot Kornhall och efter 3 km till höger mot Tofta.
Ta denna väg cirka 4 km, förbi Tofta Herrgård och förbi golfbanan, tills du kommer till en liten parkering bredvid en vägbom ända nere vid havet. Parkera på den stora parkeringen vid vägens slut, 300 m längre fram, och gå förbi vägbommen över vallen och sedan vänster/söderut fram till hästhagen.

Samling på parkeringen kl. 10.00!           Fågelguide: Nisse Karlsson                                                                   Fika medtages!         Ingen anmälan – bara kom! Men se till att vara på plats senast kl. 10!

 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG 10 MAJ
OBS pga dåligt väder har vi flyttat dagen till 17maj
Styrelsen beslutade det vid den fina exkursionen till Tofta

Över hela landet uppmärksammas fåglarnas liv och skådningen av dem genom en årlig dag. Så gör även vi Kårsundskretsen. Platsen är Jahns skådarkulle i Kårsund (”Planket”) och dagen pågår                  kl.10 – 13. Program, mm se bifogat info-blad!

 Fågelskådningens Dag 17 maj 2020  

RÖDLISTAN

Helt nyligen presenterades den sk rödlistan för bland annat de fågelarter som i olika grad riskerar att dö ut i Sverige. Antalet arter har på fem år ökat med 30%! Vi noterar ständigt rödlistade arter i Kårund! Rödlistan bifogas som Pdf för den intresserade!

 

Varmt välkommen på våra aktiviteter!

Kårsundskretsen -Ornitologisk förening, Tjörn

gm

Göran Lindén, ordförande