2022

Årsmöte 2022


Den 29 okt hade vi årsmöte.
ca 30 medlemmar var närvarande och fick en genomgång av Göran över verksamheten. läs bifogad verksamhetsberättelse. Årsberättelse
Ny till ni i styrelsen valdes Bosse Wängberg, och Tommy avtackades efter alla år i styrelsen.

Efter mötet fick vi lyssna på ett mycket intressant föredrag om rovfåglar av Anders Wirdheim.


Båtafjorden 5 september

Det blev en bil med 5 skådare som besökte Jimmy vid Båtafjorden som ligger mellan Bua och Ringhals.
En givande tur som syns på listan nedan.
På hemvägen stannade vi vid Kungsbackafjorden där fiskgjuse häckar på en hylla på en fyr i fjorden.
3 fiskgjusar beskådade vi medan vi fikade.

Tid : 10.00-13.20
Kanadagås 30 Vitkindad gås 150 Grågås 400 Gravand 1 juv
Bläsand 4 överflygande mot SO Stjärtand hona överflygande mot SO
Ejder 10 Småskrake 3 Gråhäger 4 Ägretthäger 1 Storskarv 15
Brun kärrhök 1-2 Havsörn 2 Trana 14 Strandskata 2 Skärfläcka 4 (1 ad+3 1k)
Tofsvipa 2 Ljungpipare 8 Kustpipare 2 Större strandpipare 12 Storspov 9
Myrspov 4 Kustsnäppa 1 Kärrsnäppa 60 Gluttsnäppa 2
Skrattmås 50 Fiskmås 20 Gråtrut 15 Havstrut 5 Ringduva 5
Spillkråka 1 h Stenfalk 1 Ladusvala 5 Stare 40
Stenskvätta 3 Gulärla 10 sträckande S Sädesärla 2

Getterön exkursion 3 juni

Till Getterön blev vi bara 4 som kom iväg efter diverse återbud.
Det var inte så mycket fågel, kanske pga blåsten men vi var ändå nöjda bla pga alla skärfläckor, näktergal som sjöng hela tiden vid Naturrummet.
I vassen sjön sävsparv, sävsångare och rörsångare.
Det var säkert 500 grågäss och vid ett par tillfällen rusade alla från strandängen och ut i vattnet och vi undrade varför, tills vi såg räven.

I gömslena häckar svalor

Artlistan:
Sävsparv, Skärfläcka, Sävsångare, Rörsångare, Törnsångare, Näktergal, Större strandpipare
Tofsvipa, Rödbena, Strandskata, Grågås, Vitkindad gås, Kanadagås, Sädesärla, Gransångare
Skrattmås, Havstrut, Skäggmes, Gräsand, Vigg, Gravand, Pilfink, Kråka, Kaja, Grönfink
Ladusvala, Hussvala, Tornseglare, Skata, Fisktärna, Storskarv, Lövsångare

 

Vad händer med våra kustfåglar ? 5mars
Ladan blev fullsatt vid Jan Uddens föredrag. 

Jan berättade om våra vanligaste kustfåglar och deras utveckling under
de senaste åren och med hänsyn till födotillgång, båtliv mm.

Årets standstädning

Andra tisdagsskådningen Fikastunden