KÅRSUND

Ett nära naturområde på Tjörn

På nordvästrahörnet av Tjörn ligger våtmarksområdet Kårsund. Området avgränsar Björholmen från Klövedal.
Området har ett rikt fågelliv. Strandängen hålls öppen av frigående ungtjurar.
Genom holkar och bolådor vill vi förstärka fågellivet,och genom skådarplatser öka tillgängligheten förallmänheten.
Allt i syfte till att öka besökarnas upplevelse i området.

Denna observationsplats har tillkommit tack vare ett stort tillmötesgående av Annika och Mikael Romanus, Bö Klåva och Lars-Gunnar Andersson, Surdal.

 

 


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost:info@goranlinden.se       swish: 123 147 0533