KÅRSUND

Tisdagsskådningen hösten 2023 börjar 18 juli

Ett nära naturområde på Tjörn

På nordvästrahörnet av Tjörn ligger våtmarksområdet Kårsund. Området avgränsar Björholmen från Klövedal.
Området har ett rikt fågelliv. Strandängen hålls öppen av frigående ungtjurar.
Projektets långsiktiga mål är att bevara och utveckla detta tätortsnära naturområde. Det ska ske genom att säkerställa genomströmningen, att minska vassens tillväxt, att genom holkar och bolådor förstärka fågellivet, att genom skådar- platser öka tillgängligheten förallmänheten. Allt i syfte till att öka besökarnas upplevelse i området.

Denna observationsplats har tillkommit tack vare ett stort tillmötesgående av Annika och Mikael Romanus, Bö Klåva och Lars-Gunnar Andersson, Surdal.

 

 


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se        swish: 123 147 0533