2023

Rossa Björholmen 24 september

Det var meningen att vi skulle kolla sträck på Rossa som är Björholmens högsta berg, men det bara blåste
så vi flyttade till vindskyddet på Klädesholmen.
Där såg vi ejder, sträckande vadare och ett par havsulor varav den ena var inom fotoavstånd för Leif Bergendal.

 

Flera havsörnar än sädesärlor!

Lördagen 27 maj och exkursion till Dättern och Nygårds Park. Denna nästan helt avsnörda del av södra Vänern som heter Dättern bjöd på ett rikt fågelliv för de nio fågelskådare som i ottan begav sig dit. Tillsammans med besöket i Nygårds Park såg eller hörde vi fyrtiofem arter. Sångarna var aktiva och hela åtta av våra skygga sångare noterades. Tofsvipa, skräntärna, sothöna, bläsand, årta, gräsand och knipa är andra exempel. Över oss sågs försommarens första (?) tornseglare. Lärkfalk, fiskgjuse, brun kärrhök och inte minst havsörnar. Vi såg nog fem olika, kanske fler eftersom samma örn kan ha setts flera gånger. Och sädesärlorna var enbart två!

    

Nygårds Park är en lövskog vid Hunnebergs branter och där blev det även botanik och geologi.

medlemsmötet 15 april

Det var med viss förväntan vi bänkade oss och lyssnade till David Armini och hans föredrag Vingar över världen på medlemsmötet 15 april!  Frågor om fåglarnas flyttningar vår och höst fick svar samtidigt som nya frågor reste sig. Hur kan de förflytta sig så långt? Och hitta tillbaka? Varför flyttar de? Hur kan myrspoven flyga 11 000 km över öppet hav utan mellanlandning? Har fåglar uppåt tio olika ”navigationsinstrument” till sin hjälp?

Vi fick en läraktig inblick i forskningen om dessa fascinerande företeelser. Om hur forskningen gått framåt sedan Linnés tid men även om gåtorna som kvarstår att lösa. Kunskapen medför att vi betraktar fåglars flyttningar mer respektfullt!

Detta var vårens medlemsmöte hos oss. Nu laddar vi för ett nästa möte i höst!

 

 

Fågelåret började med holkrensning av starholkarna längs Björholmsvägen
Några var tomma, andra påbörjat bygge, men de flesta hade varit bebodda, fast kanske inte av starar.
I en holk hittades ett kranium och i en annan 2 ägg.