Program

 

Vårprogram 2020

Hej fågelvänner!

Trots coronatider så pågår ett mycket aktivt fågelliv i våra trakter. Fågelskådandet pågår också även om det behöver tas hänsyn till restriktioner och förbud.

 

TISDAGSSKÅDNINGAR

I Kårsundskretsen har vi sedan 31 mars bedrivit våra traditionella tisdagsskådningar. De fyra tillfällena har vi noterat 41 olika arter redan. Bland annat har vi bjudits på brun kärrhök, havsörn, fiskgjuse, rödbena, gravand, gulsparv och ängspiplärka. Stararna är i full aktivitet i och kring de holkar vi satt upp efter vägen ut mot Björholmen!

Tisdagsskådningarna fortsätter 28 april till 26 maj. Därefter gör vi uppehåll med omstart 14 juli fram till 15 september. Välkommen till skådarkullen. Vi skådar och håller avstånden mellan oss!

 

EXKURSION

Fredag 8 maj gör vi en utflykt till fågelrika Tofta Kile. Med tanke på corona åker vi i egna bilar, dvs samåkning kan bara ske med närstående som du ändå lever inpå i vardagen! Tofta Kile är en rik fågellokal väster om Kungälv. Antalet observerade fåglar i Tofta förra året var 151 arter.

Vägbeskrivning
Bil
Ta av från E6 vid Kungälv och kör mot Marstrand (väg 168). Efter 16 km, sväng vänster mot Kornhall och efter 3 km till höger mot Tofta.
Ta denna väg cirka 4 km, förbi Tofta Herrgård och förbi golfbanan, tills du kommer till en liten parkering bredvid en vägbom ända nere vid havet. Parkera på den stora parkeringen vid vägens slut, 300 m längre fram, och gå förbi vägbommen över vallen och sedan vänster/söderut fram till hästhagen.

Samling på parkeringen kl. 10.00!           Fågelguide: Nisse Karlsson                                                                   Fika medtages!         Ingen anmälan – bara kom! Men se till att vara på plats senast kl. 10!

 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG 10 MAJ
OBS pga dåligt väder har vi flyttat dagen till 17maj
Styrelsen beslutade det vid den fina exkursionen till Tofta

Över hela landet uppmärksammas fåglarnas liv och skådningen av dem genom en årlig dag. Så gör även vi Kårsundskretsen. Platsen är Jahns skådarkulle i Kårsund (”Planket”) och dagen pågår                  kl.10 – 13. Program, mm se bifogat info-blad!

 Fågelskådningens Dag 17 maj 2020  

RÖDLISTAN

Helt nyligen presenterades den sk rödlistan för bland annat de fågelarter som i olika grad riskerar att dö ut i Sverige. Antalet arter har på fem år ökat med 30%! Vi noterar ständigt rödlistade arter i Kårund! Rödlistan bifogas som Pdf för den intresserade!

 

Varmt välkommen på våra aktiviteter!

Kårsundskretsen -Ornitologisk förening, Tjörn

gm

Göran Lindén, ordförande

www.karsund.se