Program

 

Här kommer inbjudan till studiecirkeln

Reportagen från program finns på sidan 2023

 

Under rubriken Hitta Hit på startsida finns en karta till  skådarkullen.

Höstens tisdagsskådningar pågår 18/7—26/9.

 

Medlemsmöte 15/4.

Föredrag av David Armini, ”Vingar över världen”. Säby
gården kl 15.0016.30. Föreningen bjuder inte på fika

Exkursioner— notera gärna datum så återkommer vi med mer information!

En av fördelarna med att vara medlem och aktiv i Kårsundskretsen är att man erbjuds att delta i utflykter till fågellokaler man aldrig varit, ja inte ens haft vetskap om! Här kommer några sådana utflykter:

Lördag 29 april Tofta och Ödsmåls kile. Dessa platser ligger ute vid kusten i nivå med Kungälv respektive Kode. Vid våra tidigare exkursioner till Tofta kile har vi fått se en mängd olika arter och platsen utgör en av södra Bohusläns bästa fågellokaler. Exkursionen blir en halvdagsutflykt.
Under rubriken 2021 kan läsa om en tidigare exkursion dit

Lördag 27 maj åker vi till Dättern. Området är en avsnörd, grund vik i sydligaste delen av Vänern,
cirka 15 kilometer öster om Vänersborg och nordöst om Hunneberg. Reservatet består till allra
största delen av vattenmiljöer och vassar. Exklusiva vassfågelarter som rördrom, bruk kärrhök,
trastsångare och skäggmes finns i området. Vi reser i gemensamma bilar de ca tio milen dit.
Det blir avresa på morgonen och hemkomst på eftermiddagen.

Ugglekväll i Svartedalen 11 april. Vi följer med på BohOF:s exkursion med start 20.00. Samling Stenungsunds Golfbana kl. 20.00. Ingen föranmälan. Exkursioner avslutas ca 22.30. Kunnig guide är Stefan Malm! Ett samarrangemang BohOF och Stenungsunds Naturskyddsförening.

 

*************************************************************************************************

Tidigare års program

Kårsunds program för 2022

Årsmöte 29 oktober med föredrag av Anders Wirdheim om rovfåglar.
Klicka på inbjudan och läs programmet.
Inbjudan kallelse årsmöte

Gå till rubrik 2022 och läs om genomförda exkursioner.

Vad händer med våra kustfåglar ? 5mars
 

  Ett bildföredrag som försöker reda ut orsakerna till varför det skett så stora och snabba förändringar av bestånden hos våra kustfåglar, där det finns både vinnare och förlorare.
Jan Udden från Bohusläns museum besöker oss med bilder och tal.
Lördagen 5 mars kl 15.00 i Ladan Ängeviken

 Foton Jan Udden

Strandstädning 26 mars

Vi träffas kl 10 lördagen den 26 mars vid skådarkullen för den årliga strandstädningen.

Tisdagsskådningarna börjar 29 mars

Börja skåda fågel – Studiecirkel
En studiecirkel i april och maj för dig som är nybörjare och för dig som vill fräscha upp gamla kunskaper
Klicka på länken för att läsa: Inbjudan studiecirkel Börja skåda fågel
Det är roligt att kursen blev fulltecknad direkt, men du kan anmäla ditt intresse om någon skulle hoppa av.

 

Orrspel i Svartedalen

Vi vill tipsa om BoHoF:s exkursion i Svartedalen, lördag 2 april. Samling parkeringen
Stenungsunds Golfklubb, kl. 06.00. Tänk på varma kläder och matsäck! Kontaktperson Stefan
Malm, 076100 51 84.

Fågelskådningens Dag 7 maj 
Se info under egen rubrik i menyn


Sträckskådning Björholmen

Lördag 14 maj, kl. 7.30
obs inställt pga hård vind

Sträckskådning Björholmen 14 maj, kl. 7.30 samlas vi vid infarten till Björholmens Marina. Uppe på Rossa, Björholmens högsta berg med svindlande vy, står en bänk på den plats där fiskarhustrur längre tillbaka spejade ut över havet i väntan på sina fiskande karlar!
Denna dag guidar oss Torbjörn Arvidsson om de förbisträckande fåglarna. Särskilt rovfåglar kan vi förvänta oss. Lånetub finns! Lämplig klädsel och matsäck medtas!  Exkursionen tar ca 3,5 tim.
Kontaktperson: Göran Lindén, 070-370 57 52. Ingen föranmälan

 

Tisdag 31 maj
Vårens sista tisdagsskådning

Getterön 3 juni

Getterön 3 juni. En exkursion till norra Hallands pärla. En säker lokal för att se många arter. Skärfläcka, vattenrall, havsörn, vadare, med mera kan utlovas (!). Flera fina gömslen gör att vi kommer nära fåglarna. Lånetub finns!
Vi åker från Kållekärr, parkeringen bakom Korggubben, kl. 8 denna fredag och räknar med återkomst omkring 17-18tiden!. Ta med fika. Lunch äter vi där.
Kontaktperson Göran Lindén, 070– 370 57 52
Ingen föranmälan. Vi åker gemensamt i bilar.

 

Höstprogram

Söndagen 14 april 2019 gjorde vi en exkursion till Båtafjorden. kolla under år 2019.
I höst återkommer vi med en ny, och som vanligt träffas vi på tisdagarna.
I övrigt är inget bestämt ännu. Har du ett önskemål hör av dig till styrelsen.

*************************************************************************************************

Tidigare års program

Höstens  program 2021

Årsmöte lördag 30 oktober kl13.45 i Ladan Ängeviken
Christofer Nilsson pratar om flyttfåglar. Bilder bl.a från Svalbard och Senegal.  efter mötesförhandlingarna Kl 15.00

Tisdagssskådningen igång men tisdagen den 31 augusti går vi en tur i Breviks Kile under Nisses ledning.

Klädesholmen
Någon vardag under hösten när det stormar skall vi skåda havsfåglar vid vindskyddet på Klädesholmen.
Vi informerar med mail och WhatsApp någon dag innan.

Hullsjön 11 september
Vi åker gemensamt till Hullsjön som är en känd fågelsjö öster om Trollhättan
samling Kållekärr kl 08.00
Guide Hans Alter.
Läs om Hullsjön
https://www.lansstyrelsen.se.vastra-gotaland.besoksmal.naturreservat.hullsjon.html

 

 

Vårens program 2021

Pandemin präglar fortfarande våra liv. Årsmötet i höstas blev uppskjutet och vi kan idag    inte se när det ska hållas. Fågelskådande går dock enkelt att hålla på med inom gränserna för restriktionerna om vi skådar själva eller i kretsen av de närmaste. Något medlemsmöte planeras inte för våren. Kårsundskretsens styrelse har nu trots pandemin spikat ett  program för fågelvänner att kunna ta del av. Det innehåller exkursioner och strandstädning   samt de återkommande tisdagsskådningarna från Jahns kulle, Kårsund.

Dags att ta fram planeringskalendern och boka in!

ibland finns det reportage från programmen på sidan 2021

 Fågelskådningens dag 9maj  OBS ändrad till 30 maj pga väder
se egen sida på menyn

Exkursioner

Orrspel i Svartedalen

För de morgonpigga: Samling kl. 05.30, lördag 10 april. Ett nytt exkursionsmål för Kårsundskretsen där vi får möjlighet att beskåda detta fantastiska natursceneri!
Guide: Nisse Karlsson.

Tofta kile

Samling kl. 08.00, lördag 24 april. Vi åker återigen till denna fascinerande fågellokal som rymmer en sådan brokig fågelfauna.
Guide: Nisse Karlsson.

Kollungeröd vatten

Detta nya exkursionsmål är en insjö på östra Orust där man kan skåda uppåt 40 fågelarter, exempelvis fiskgjuse, brun kärrhök, brushane, grönbena, sothöna och rördrom.  Samling kl. 08.30, fredag 14 maj.
Guide: Nisse Karlsson.

För varje exkursion gäller att vi samlas på nya pendelparkeringen, Kållekärr.
Vi åker i egna bilar! Eget fika tas med! Ingen föranmälan!

 

Strandstädning OBS ändrad dag pga vädret

Söndagen 28 mars träffas vi kl.10.00 och sprider ut oss i Kårsundsområdet och Bö Klåva    för att rensa markerna/stränderna från det skräp (plats, virke, mm) som människan och  havets strömmar samlat ihop vid vår vackra kust. Ett viktigt fågelskyddsarbete att förhindra fåglar från att snärja in sig i plasteländet!
Ingen föranmälan, bara kom. Vi ordnar med plastsäckar. Medtag matsäck!

 

Tisdagsskådningarna

Vi återupptar de numera traditionella tisdagsskådningarna vid Jahns kulle, planket vid Kårsund varje tisdag,
kl. 10 – 12 med start 30 mars. Vi fortsätter till tisdag 1 juni. Därefter gör  vi ett sommaruppehåll fram till juli.
Förra året noterades 72 arter vid dessa skådningar!

OBS! Vid dessa skådningar följer vi de restriktioner och rekommendationer som utfärdats av myndigheterna!

Övrigt

Vi vill även puffa för två andra aktiviteter:

Fågelskådningar som Tjörns Naturskyddsförening ordnar varje onsdag mellan 31 mars – 26 maj kl 18 vid Breviks kile. Läs mer på www. tjorn.naturskyddsforeningen.se

Sträckskådning på Björholmen 25 apr kl. 07:00.
Läs mer på www. bohof.com/evenemang/strackskadning-vid-bjorholmen-2/

 

Varmt välkommen!

Kårsundskretsen – Ornitologisk förening

gm

Göran Lindén                                                                                                                                                                   Ordförande                                                                                                                                                      www.karsund.se

 

Kårsundskretsens aktiviteter genomförs i samarbete med Studiefrämjandet