Fågelskådningens dag

Fågelskådningens Dag 7 maj 2023

I strålande sol genomfördes årets fågelskådningens dag på vår skådarkulle i Kårsund. Fågelholkar såldes holkbyggarkunskap spreds, quiz, information om Kårsundkretsen och nya nyfikna besökare som råkade komma förbi! Och givetvis ögon och kikare riktade ut från kullen på spaning efter fågel. Plötsligt riktades blickarna rakt upp! Vi fick nära se ett ormvråkspar som lekte och cirkulerade över oss! I Kårsundvattnet befann sig nitton gravänder. Därtill noterade vi ytterligare 36 olika arter!

En fågelquiz genomfördes med en blandning av enkla och kluriga frågor. Vi fick tre vinnare som alla får en fälthandbok om fåglar i pris. Vinnarna blev Peter Hansson, Stefan Wättring och Anders Jansson.

Här kommer svaren:

Det är sillgrissla som kan bli äldst, betydligt äldre än skata och talgoxe. Bland trastar finns ingen altrast, men väl rödvingetrast och dubbeltrast. Knortknispa är ett folkligt namn på morkulla i Småland. Fågel på bilden var gråtrut. Och den på nästa bild var enkelbeckasin. På frågan varför fåglar flyttar uppstod lite diskussioner men rätt svar är att de söker sig till områden med mycket mat som de behöver vid häckning. Därefter kom en bild på en sångare och det var en gransångare, en svår fråga då flera sångare är mycket lika! Fråga 8 visade sig vara svårast av samtliga frågor, ingen svarade rätt. Man skulle avgöra vilken av sex uppräknade fåglar som har störst vingspann. De uppräknade var kungsörn, havssula, knölsvan, gråhäger, trana och storspov. Rätt svar var knölsvan. Slutligen fråga 9 där man skulle ange vilken av de sex fåglarna som hade minst vingspann. Det är storspoven!

Sammanlagt räknade vi in 18 personer på kullen!

 

Förra året 2022

Bra anslutning både av skådare och fåglar
De flesta holkar blev sålda

På bilden får Elisabeth Andersson priset, Fågelguiden, ett pris hon delar med sin syster Birgitta Kjellgren! De lyckades svara rätt även på de allra klurigaste frågorna på Fågelskådningens Dag! Grattis!

 Holkar till försäljning