HOLKAR

Fågelholkar

I samverkan med Studiefrämjandet genomfördes under februari-mars 2018 studiecirkeln ”Varför behöver fåglar holkar?”
I år gör vi om det. läs på programsidan.
I studieplanen ingick bland annat snickrande av olikafågelarters holkar.

Dessa holkar är nu till salu under Fågelskådnings Dag den 6 maj, Obsplatsen vid avtagsvägen till Ängeviken.

Kårsundskretsen har ett aktivt holkprogram och har placerat ut ett 30 tal holkar/bolådor i Kårsundsområdet.

ÖPPNINGSSIDA GÄRDSMYG RÖDHAKE SMÅFÅGLAR GÖKTYTA STARE TORNSEGLARE
MODELLER PRIS MONTERINGSHÖJD
Holk för gärdsmyg  125 kr 0,5 – 2 meter över marknivån.
Holk för rödhake 125 kr 0,5 –2 meter över marknivån.
Holk för småfågel, ingångshål 28 mm 150 kr 1,5 – 3 meter över marknivån
Holk för småfågel, ingångshål 32 mm – m/XS 150 kr 1,5 – 3 meter över marknivån.
Holk för småfågel, ingångshål 38 mm – m/S 150 kr 1,5 – 5 meter över marknivån.
Holk för göktyta, ingångshål 35 x 45 mm 150 kr 1,5 – 5 meter över marknivån.
Holk för stare, ingångshål 50 mm 150 kr 2 – 5 meter över marknivån.
Holk för tornseglare, ingångshål 65 x 45 mm 175 kr högt under taket


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533