2018

Protokoll från årsmöte 2018-10-27

Kårsundskretsen – Ornitologisk förening, Tjörn Årsmöte 2018-10-27 Plats: Ladan, Ängeviken kl:10-12 Närvarande: Hans Altér, Tommy Hermansson, Göran Lindén, Annette Widén. Frånvarande: Åsa Castell. Närvarolista fördes. 16 åhörare och 1 föreläsare, Kristoffer Nilsson närvarade.

1. Till ordförande för mötet valdes Göran Lindén Till sekreterare för mötet valdes Annette Widén
2. Till protokolljusterare valdes Mona Hermansson och Eva Gustavson
3. Stämman fann att årsmötet har utlysts i behörig ordning. Eftersom det inte funnits en regelrätt medlemsförteckning har den skickats ut till de som har lämnat sin mailadress till den interimistiska styrelsen
4. Göran går igenom Verksamhetsberättelsen för oktober 2017 – september 2018. Denna finns i tryck och visas även på storskärm. En tyst minut utlyses för Jahn Ekman, föreningens initiativtagare och tidigare ordförande
5. Tommy går igenom balans- och resultatrapport
6. Mona Hermansson, föreningens revisor, läser upp och lämnar skriftlig revisionsberättelse och finner att balans- och resultatrapporten är genomförd enligt god bokföringssed
7. Årsmötet finner att den interimistiska styrelsen kan ges ansvarsfrihet för det gångna året
8. Mötet beslutar att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och en ordförande
9. Till ledamöter valdes Hans Alter, Åsa Castell, Tommy Hermansson och Annette Widén
10. Till ordförande valdes Göran Lindén
11. Till revisor valdes Leif Bergendahl Till revisorssuppleant valdes Mona Hermansson
12. Till valberedning valdes Eva Gustafson och Birgitta Bergman
13. Styrelsen beslutade att medlemsavgiften för ett år, oktober till september, skall vara 100 kr/person och 150kr för familjemedlemskap. Person under 20 år betalar ingen medlemsavgift
14. Önskemål framkom att Birgitta Bergman, när tillfälle ges, berättar om sin resa till Svalbard. Vilket hon gärna gör
15. Mötet avslutades

Utsikt från en paddock

Efter årsmötet fick vi ta del av ett föredrag “Utsikt från en paddock – fågelskådning i Klövedal” av Kristoffer Nilsson, som också visade bilder.

Ängeviken 27/10 2018


Årsmöte med föredrag lördag 27 oktober kl 10.00 i Ladan , Ängeviken

 

Lördagen 27 oktober kl. 11.00 i Ladan, Ängeviken.

Följ Ängeviksvägen mot hamnen. Ladan ligger på ängen, strax före hamnen!

Kristoffer Nilsson presenterar i föredraget en spännande fågelskådning i nordvästra Tjörn. I maj passerade exempelvis en svart stork!!!

Kristoffer är Tjörnbo sedan några år. Han har skådat fågel sedan 1980-talet, bl a följt fågelsträck vid Hönö och Smithska Udden i Göteborg. Han har stude-rat fågelflyttningar i Senegal och vid Slettnes i nordligaste Norge. Genom åren har Kristoffer fått cirka 50 artiklar publicerade. I senaste numret av ”Fåglar på Västkusten”, Göteborgs Ornitologiska Förening, GOF kan man läsa hans senaste artikel om Slettnes. Kristoffer är en erfaren föredragshållare och studie-cirkelledare.

Före föredraget av Kristoffer hålls det första ordinarie årsmötet i föreningen som bildades hösten 2017. Årsmötet börjar kl. 10.00 och innehåller sedvanliga årsmötesfrågor. Förslag kan tas med till årsmötet. Frågor? Kontakt via e-post: goranlinden3@telia.com eller mobiltel: 070-370 57 52

Alla med fågelintresse är välkomna!

Vi bjuder på fika!

Interimistiska styrelsen

2018-05-06
Quiz-vinnaren Petra Nyberg tillsammans med Kårsundkretsens Jahn Ekman

Fågelskådningens dag i vackert väder – Petra Nyberg vann Fågel-quizen

Kårsundkretsens första deltagande i Fågelskådningens dag genomfördes i strålande väder. – Besökarskarans ålderssamman-sättning var lovande, omfattade allt från åtta år och upp till 70+. Likaså mixen mellan könen, som var så nära 50/50 man kan komma.

För skådarna,som deltog i Fågeltornskampen dagen innan, visade nu två tofsvipor uppsig. Och det på ett övertygande sätt genom att utföra bo-ritualer.

Studiecirkelnsvisade upp olika fågelholkar. Minsta holken var en för gärdsmyg och den största var en spännande variant för tornseglare. Det fanns även holkar till försäljning.

Den spännandefågel-quizen visade sig vara klurig. Detta bemästrade Petra Nyberg, Ängeviken på bästa sätt. Hon vann och förärades med en fågelholk. ”Ojdå, det trodde jag aldrig” svarade Petra, när hon uppvaktades av Jahn Ekman, ordförande i Kårsundskretsen och fick mottaga vinnarholken.

Rätt svar skallvara: Steglits, Kaja, Tornfalk, Kaja, Havsörn, Kaja, Storskrake (hona) och Gluttsnäppa. För den intresseradee kan nämnas att de tre kajorna påstaketet är 100% original. De satt där och så. Resten av fåglarna är ”monterade”. Tack för ditt deltagande.

”Det här var mycket lovande” förklarade föreningens kassör Tommy Hermansson isamband med summeringen av dagen. ”För att vara premiär ska vi varanöjda. Får det här evenemanget sätta sig så, kan vi utveckla det till enefterlängtad dag under våren ute i naturen.”

5 maj 2018
Kort-rapport från Fågeltornskampen 5maj på Kårsund

Klockan är några minuter efter ett och slutsignalen har gått och det tappra gänget kan pusta ut och samla ihop kikare och andra prylar.

Startsignalen gick klockan 05:00 och då blåste det en kall vind på kullen. Det var kallt länge men framåt tolvtiden började solen värma. Vädret återspeglades i antal fåglar i området. Totalt noterades 52 olika arter. Detta kan jämföras med vår tidigare toppnotering på 60 arter.

Oavsett detta,så var det en fantastisk upplevelse, att mitt ute i naturen få följa uppvaknandet och de olila fåglarnas beteende. Redan under den första timmen presenterade göken sig. När senare på dagen en trana gjorde en”inspektionssväng” på hög höjd över strandängen, steg de närvarandes puls. – Nästa pulshöjare var ett snatterands par.

Detta var fjärde gången Kårsund deltog och det gav mersmak, om ett år är det dags igen.

17 april 2018

Vilopaus i skydd av dimman

Under morgontimmarna rådde det en tät dimma över Kårsund med omnejd. Sikten var mycket dålig och endast fågellivet närmast ”planket” kunde studeras. Och se där, fanns en flock på tolv björktraster och två rödvingetraster. Det vill säga, åter ett nytt ”tisdagskryss”. När dimman tillfälligt lättade visade det sig att sextio skrattmåsar, tjugo fiskmåsar och åtta silltrutar rasade ute på strandbanken tillsammans med bland annat två större strandpipare.

Dimman tätnade igen, men detta tilltrots kunde en blå kärrhökshane beskådas. Innan passet var över drog även en duvhök förbi.

Dagens noteringar visade 29 arter,vilket betyder att under årets tre hittillsvarande tisdagsförmiddagar, har det skådats 48 olika arter.

14 april 2018
Nu leker gravänderna

Den årliga gravandsleken har börjat. Nu gäller det för hanarna att visa upp sina bästa sidorna och talanger för att vinna honornas gunst.

10 april 2018

Tisdagsförmiddagarna på Kårsund

Det kyliga vädret är kvar och våren dröjer. Idag noterades ankomtsen av de första stenskvättorna. Och detta är, trots allt enligt ”normaltidtabellen”. Två hanar och en hona var aktiva med sitt födosökande. Annars var det den förbiflygande tranan som väckte störst intresse. Det noterades 29 arter.

Se hela listan på fliken ”Tisdagar”

7 april 2018
Strandstädat i Kårsund!

Efter ett par uppskjutna tillfällen pga av ”vinterläget”, blev så äntligen stränderna runt Kårsund och även ute på havsidan, dvs rapportlokalen Bö Klåva, rensade på åtskilliga mängder av ”skräp”. Allt ifrån snusdoslock till ”halvruttna” plastbackar och trossar och rep.

Det var en tapper trupp bestående av Karin och Mats Andersson, Annette och Gunnar Widén, Leif Dahlgren, Tommy Hermansson, Göran Lindén och Jahn Ekman som bekämpade nedsmutningen.

3 april 2018
Tisdagsförmiddagarna på Kårsund

Tisdagsskådningarna drog igång under ovanligt kalla förhållanden. Vädret var gråmulet, en svag vind och strax under nollstrecket. Säsongsöppningen lockande nitton personer, varav det var mycket glädjande att notera fem ungdomar. Det pågående påsklovet var självklart en bidragande faktor. Det noterades 24 arter. Bland vadarna sågs både tofsvipa och strandskata. Gravand, storskrake, kricka, knipa och gräsand representerade gruppen ”änder”.

Se hela listan på fliken ”Tisdagar”

30 mars 2018
Tranor på besök i Kårsund

Fredagen den 30 mars; två tranor rastar i Kårsund. De anlände med ”trumpetstötar” i skymningen, stannade över natten och drog vidare nästa dag vid nio-tiden. Då övervakade av Annette Widén och Tommy Hermansson. Temperaturen under natten var cirka minus 5-6 grader, vilket gav nattis i Kårsund.

9 januari 2018

Tidsbegränsad dispens

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland Naturavdelningen LindaKarlsson Naturvårdshandläggare 010-224 43 61
E-delgivning

BESLUT

2018-01-09

Diarienummer 521-29695-2017 Dossienummer 1419-2405

Utdrag ur beslutsskrift

KårsundskretsenOrnitologisk förening Tjörn

Anordningar förfågellivet och fågelskådning inom strandskyddsområde och Stigfjordens naturvårdsområde, vid Kårsund i Tjörns kommun

……..

Länsstyrelsen ger tidsbegränsad dispens från strandskyddsbestämmelserna till och med 2022-12-31 för ett plank samt för 3 bolådor för gravand på fastigheterna Klövedals-Bö 3:3 och Björholmen 1:1 i Tjörns kommun, i enlighetmed bifogad karta.
Endast det område som anordningarna upptar får användas förändamålet.
En förnyad prövning behövs om anordningarna ska bibehållas efterden 31 december 2022.

………