fågelsång

Föreningen har satt upp några informationsskyltar i området med beskrivning av en fågel.
på skylten finns en QRkod för att lyssna på fågelsongen.
QRkoden är kopplad hit för att fungera.

Gravand

Sävsparv

Näcktergal

Karsund.se

Gunnel