2021

Tofta kile – en vårexkursion 24 april 2021.

Tofta kile som ligger på gränsen till naturreservatet med samma namn, ute vid kusten rakt väster om Kungälv är en vacker plats. Strandängarna, det omfattande vassområdet och det grunda vattnet ger olika fågelarter gynnsamma förutsättningar att rasta, söka föda och häcka.

Kårsundskretsen åkte till Tofta kile denna soliga lördagsmorgon när nordan kylde. Åtta personer deltog med fågelguiden Hans Alter.

Flera hundra fåglar vistades i området. Vitkindad gås räknades till cirka 250 individer. Grågås, Kanadagås, gräsand, kricka, gravand, tofsvipa och rödbena räknas till de vi förväntade oss att få se. Ett skedandspar bjöd på sig. Sävsparven sågs i vassen och brun kärrhök visade sig länge i sitt sökande av föda över det vidsträckta vassområdet. Sångsvan, skäggdopping, större strandpipare och storspov förgyllde vårt skådande. Mot slutet av exkursionen bjöd gravänder på sitt skådespel där två hanar bekämpade varandra medan honan inväntade kampens resultat. Hela 16 gravänder noterades totalt denna dag!

Fikapaus

 

Exkursion till Kollungerröd vatten på Orust 14 maj.

Denna insjö är ett naturreservat och en av få fågelsjöar i Bohuslän. Vattendjupet är som mest ca 2 meter. Stora vassområden och strandängar omväxlande med barr- och lövskogsområden. Sjön är omgärdad av glest utspridda och levande gårdar.

Denna fredag förmiddag lyste solen och vinden var nästan vid noll. 30 arter bjöd på sig för de åtta skådare som med Hans Alter som fågelguide fick se och njuta av bl a skäggdoppingar och deras ruvanden, knölsvan som också ruvade, sothöna, tofsvipor, och en stor mängd ladusvalor som jagade insekter. Gröngöling, spillkråka och större hackspett. Bland sångarna hördes rörsångare, lövsångare, och gransångare. Ormvråk, fiskgjuse – och det som flera av oss mest uppskattade var den bruna kärrhöken som visade sig länge i sin iver att finna föda över vassen.  Två tranor kom också inflygande under fikapausen.

Breviks Kile 7 sept

En tisdagsskådning byttes ut mot en exkursion till Bredviks Kile.
Det var många av oss som var där för första gången och vi möttes av 4 tornfalkar som jagade över ängarna.
2 tranor sågs och bland vadarna St strandpipare och kärrsnäppor.

Hullsjön 11 sept

Lördagen den 11 sept var det 2 bilar med fågelskådare som avgick från Kållekärr kl 8 en grå morgon.
som tur väntade regnet med att komma tills vi skulle åka hem.
Vi såg bl.a 4 havsörn, 2 röd glada, 3-4 brun kärrhök, ca 10 tofsvipor, kärrsnäppor och änder och gäss.