FÅGELTORNSKAMPEN

 

En internordisk fågelräkning första lördagen i maj.

Fågeltornskampen är en samordnad fågelräkning över hela Norden under en och samma dag och samtidigt. Den första lördagen i maj mellan klockan 05:00 till 13:00 träffas man vid ”fågeltorn” och noterar tillsammans alla fågelarter som hörs eller ses från den fasta punkten. För att arten skall räknas skall den observeras av minst två av deltagarna. I vårt fall har vi samlas  på Skådarkullen i Kårsund som fungerar som vårt ”fågeltorn” under räkningen.

De senaste åren har inte deltagit från Kårsund
Du kan läsa om kampen på:
Fågeltornskampen – BirdLife Sverige

Tidigare kamper

5 maj 2018

Lag Kårsund 2018; Eva Gustafson,Margareta Ekman, Birgitta Bergman, Nils-Erich Karlsson, TommyHermansson, Annette Widén, och Hans Alter.

OBSERVATIONER den 5 maj 2018

Den 5 maj 2018, klockan 05:00 – 13:00 observerades härifrån följande 52 arter:
Björktrast, Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Fasan, Fiskmås, Gransångare, Gravand, Grågås, Gråhäger, Gråsiska, Gråtrut, Gräsand, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gärdsmyg, Gök, Havstrut, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake, Snatterand, Stare, Steglits, Stenskvätta, Storskarv, Storspov, Strandskata, Sädesärla, Talgoxe, Trana, Törnsångare, Vitkindad gås, Ängspiplärka, Ärtsångare.

Medverkande: Nils-Erich Karlsson, Jahn Ekman,Tommy Hermansson, Annette Widén, Hans Alter, Bigitta Bergman, Eva Gustafson, Mona Hermansson, Leif Dahlgren, Margareta Ekman, m.fl.

2017
Lag Kårsund 2017; Annette Widén, TommyHermansson, Nils-Erich Karlsson och Bertil Kaijser.

OBSERVATIONER den 6 maj 2017

Den 7 maj 2017, klockan 05:00 – 13:00 observerades härifrån följande 52 arter:
Björktrast, Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gransångare, Gravand, Grågås, Gråtrut, Gräsand, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gök, Havstrut, Häger, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Korp, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Större hackspett, Svarthätta, Sånglärka, Sädesärla, Talgoxe, Taltrast, Trana, Vitkindad gås, Ängspiplärka, Ärtsångare.

Medverkande: Jahn Ekman, Tommy Hermansson, Annette Widén, Bertil Kaijser, Petra Söderqvist, m.fl.

2016

OBSERVATIONER den 7 maj 2016

Den 7 maj 2016, klockan05:00 – 13:00 observerades härifrån följande 60 arter:
Björktrast, Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Enkelbeckasin, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gravand, Grågås, Gråtrut, Gräsand, Grönbena, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gärdsmyg, Gök, Havstrut, Havsörn, Hussvala, Häger, Härmsångare, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Näktergal, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake,Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Svarthätta, Svartvitflugsnappare, Sädesärla, Sävsparv, Talgoxe, Taltrast, Tofsvipa, Trädgårdssångare, Törnsångare, Vitkindad gås, Årta, Ängspiplärka och Ärtsångare.

.Medverkande: Jahn Ekman, Tommy Hermansson, Bo Wängberg, Bertil Kaijser,m.fl.

2015

OBSERVATIONER den 9 maj 2015

Den 9 maj 2015, klockan 05:00 – 13:00 observerades härifrån följande 56 arter:
Blåmes, Bofink, Buskskvätta, Drillsnäppa, Enkelbeckasin, Entita, Fasan, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gransångare, Gravand, Grågås, Gråhäger, Gråsparv, Gråtrut, Gräsand, Grönfink, Gröngöling, Gulsparv, Gök, Havstrut, Hämpling, Järnsparv, Kaja, Kanadagås, Knölsvan, Koltrast, Kricka, Kråka, Ladusvala, Lövsångare, Näktergal, Ormvråk, Pilfink, Ringduva, Rödbena, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skrattmås, Småskrake, Stare, Stenskvätta, Storskarv, Strandskata, Stripgås, Sädesärla, Sävsparv, Talgoxe, Taltrast, Trädgårdssångare, Törnsångare, Vitkindad gås, Ängspiplärka, Ärtsångare.

Medverkande: Jahn Ekman, Nils-Erich Karlsson, TommyHermansson, Bo Wängberg, m.fl.


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533