Rödhake

ÖPPNINGSSIDA GÄRDSMYG RÖDHAKE SMÅFÅGLAR GÖKTYTA STARE TORNSEGLARE

Holken monteras 0,5 –2 meter över marknivån.
Boet med de fem eller sex gulaktiga, rödbrunfläckiga bukiga äggen är väl dolt i en urgröpning i en rotvälta eller tuvkant. Ungfåglarna i första dräkten äro brunaktiga och mörkfläckiga över hela kroppen.
Häckningsdata
Kullstorlek: 4-5 ägg
Ruvningstid: 13-14 dygn
Matning: 13-14 dygn
Antal kullar: 2 (3)
Häckning: slutet mars – mitten juli


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: goranlinden3@telia.com
info@karsund.se
swish: 123 147 0533