Tornseglare

ÖPPNINGSSIDA GÄRDSMYG RÖDHAKE SMÅFÅGLAR GÖKTYTA STARE TORNSEGLARE

Ingångshål: 65×45 mm
De ojämförligt flesta bona läggas under tegelpannor, men på sina hållbygger tornsvalan också i fågelholkar – ofta blir det då slagsmål mellanhenne och stararna, innan dessa ha fått ut sina ungar – samt, framförallt i Lappland, i ihåliga torrfuror. Boet framställer tornsvalan av ettslem, som hårdnar i luften – den ostindiska salanganen, som producerarde s.k. ätliga svalbona, är en tornsvalefågel – och på skålliknandeunderlag läggas de två, någon gång tre, vita mycket avlånga äggen.Ungarna växer långsamt och bli flygfärdiga först efter halvannan månad;de matas av föräldrarna vid glesa tillfällen men med ordentligaportioner: körsbärsstora bollar av insekter inkapslade i ett slemhölje.Redan i juli börjar bortflyttningen och i slutet av augusti lämna desista vårt land. Vintern tillbringas i södra Afrika och på Madagaskar.
Häckningsdata
Kullstorlek: 2-3 ägg
Ruvningstid: 19-20 dygn
Matning: 37-56 dygn
Antal kullar: 1


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533