Stare

ÖPPNINGSSIDA GÄRDSMYG RÖDHAKE SMÅFÅGLAR GÖKTYTA STARE TORNSEGLARE

Holken monteras 2 – 5 meter över marknivån.Ingångshål: 50 mm
Staren vistasunder häckningstiden i parklandskap av ursprunglig typ eller vidbebyggelse. Han häckar i ihåliga träd, i uppsatta holkar och undertegelpannor. Boet bygges av halm o. dyl., de vanligen fem äggen ärovackert ljusblå. Båda makarna ruva. När ungarna kläckts slutar fadernatt sjunga och båda föräldrarna samla mask med stor iver på ängar ochfält för att stoppa i gaphalsarna i bohålet. När de komma ut igen ha deofta en stor vit spillningskula i retur. Om sommaren samla sig stararnai väldiga flockar på större slätter, där de proviantera bland betandeboskap och på ängarna, där slåttermaskinen gått fram. Bär tilltala demdock mer än insektskött och traktvis göra de stor skada i trädgårdar. En del starar, mest unga, flyttar redan vid midsommar, en del påförhösten och resten i oktober. Övervintringsområdet är England ochVästeuropas kustland. Ett fåtal kan övervintra i södra Sverige.

Häckningsdata
Kullstorlek: 4-5 ägg
Ruvningstid: 11-15 dygn
Matning: 17-22 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: april – juni


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533