Småfåglar

ÖPPNINGSSIDA GÄRDSMYG RÖDHAKE SMÅFÅGLAR GÖKTYTA STARE TORNSEGLARE
RÖDSTJÄRT
Holken monteras 1,5 – 3 meter över marknivån, Ingångshål:32 mm
Boet bygges i ihåliga träd, stubbar eller i holkar, ofta i jordhål m.fl. ställen. De vanligen sex, sju äggen äro blågröna. I södra Sverige äro två kullar regeln.Häckningsdata
Kullstorlek: 6-7 ägg
Ruvningstid: 12-14 dygn
Matning: 14-15 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: månadsskiftet april/maj – slutet juli
BLÅMES
Holken monteras 1,5 – 5 meter över marknivån.Ingångshål: 25 mm Blåmesen bygger i trädhål, gärna med trång ingång (ned till 2,7 cm) och belägna högt upp, ävensom i lämpliga holkar. De vita, rödprickiga äggen äro talrikare än hos någon annan mes eller upp till 12 à 15. En kull är regeln. Många blämesar stanna över vintern, men en hel del (ungfåglar?) sträcker också bort mot kontinenten om hösten.

Häckningsdata
Kullstorlek: 8-10 ägg
Ruvningstid: 12-16 dygn
Matning: 16-22 dygn
Antal kullar: 1 Häckning: början april – slutet juni

 

TALGOXE
Holken monteras 1,5 – 2 meter över marknivån. Ingångshål:32 mm

Talgoxens holkar böra vara rymliga, hans förkärlek för brevlådor beror uppenbarligen på att de fylla detta krav. I skogen bor han i allehanda trädhål. Boet bygges av rikligt med grön mossa, fina grässtrån, borst och tagel. Honan ruvar ensam de 6 – 12 vita, rödfläckiga äggen och matas av hanen. De utflugna ungarnas låta ideligen höra teteté-teteté. Två kullar läggas. Stannfågel.

 

Häckningsdata
Kullstorlek: 6-9 ägg
Ruvningstid: 12-16 dygn
Matning: 15-22 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: början april – slutet juli

 

SVARTVIT FLUGSNAPPARE
Holken monteras 1,5 – 5 meter över marknivån.Ingångshål: 32 mm. Hanen – hur han nu ser ut – infinner sig före honan och börjar genast undersöka holkar och trädhål inom ett visst område, varunder det blir mycken oro bland mesarna, som redan lagt beslag på vissa av dessa bostadsl-ägenheter. Sången ljuder nu flitigt, även sent om kvällen, en kort, välljudande, klar och accentuerad strof sing sing sin zy, sia sia sia, doddillidu, sia sia e. dyl. Vissa sångare ha någon särdeles behaglig tongång i strofen, ofta en liten flöjtskala di-de-du-dö, som får avsluta det hela. Upprörd över en katt, skata e.dyl. utstöter svartvita flugsnapparen ett skarpt, metalliskt pick pick pick … i all oändlighet. När honan kommit visar hanen henne omkring bland bostads-lägenheter som kunna komma ifråga. När honan flugit in i ett hål, brukar hanen sitta utanför och låta höra ett fint gnisslande. Honan bygger ensam boet i en lämplig hålighet och fodrar det med företrädelsevis barkflagor, vilket kan vara bra att veta, om man har ett större antal holkar att rengöra. Vid sådana tillfällen förvånas man ofta över mängden av svartvita flugsnapparbon, upp till 80 procent av de bebodda holkarna i lämplig park. Förklaringen ligger ju i artens talrikhet, aggressivitet och specialisering just på holkhäckning, men delvis beror det också på att hanen ej sällan har två honor. När de vanligen sju ljust blågröna äggen kläckts, slutar hanen med en gång att sjunga och hjälper med iver till med matningen. Hanen slår energiskt efter ekorrar, som komma för nära boet, och lyckas ofta skrämma bort dem.

 

ENTITA (eller Kärrmes)

Holken monteras 0,5 –2 meter över marknivån.

Ingångshål: 25 mm.

Entitan häckar i äldre lövskogar, alkärr, parker och större trädgårdar. Till boplats utses ett redan förefintligt trädhål eller en holk, gärna lågsittande. Boet består av mossa, gräs, hår o.dyl., men innehåller ej enbast. (Anm. Talltitans bobale bygges av enbast och videfibrer.) Kullen består av 7-9 vita, rödfläckiga ägg. Den ruvande honan väser och smäller med vingarna, om man tittar in i hålet, och även sedan man dragit sig undan ljuda dessa “explosioner” en stund. Ungarna matas mest med små larver. Åtminstone någon gång lägger entitan två kullar.

Stann- och strykfågel.

Häckningsdata
Kullstorlek: 7-9 ägg
Ruvningstid: 13-15 dygn
Matning: 19 dygn
Antal kullar: 1
Häckning: början april – mitten juni


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: goranlinden3@telia.com
info@karsund.se
swish: 123 147 0533