Gärdsmyg

ÖPPNINGSSIDA GÄRDSMYG RÖDHAKE SMÅFÅGLAR GÖKTYTA STARE TORNSEGLARE

Holken monteras 0,5 – 2 meter över marknivån.
Gärdsmyghanen bygger flera bon på egen hand, stora runda bollar av väggmossa, löv, och kvistar med ett runt ingångshål och placerade i rotvältor, rishögar o. dyl. gömställen, stundom i hus. När han fått sig en hona utväljer hon en av dessa lägenheter, som förbättras och förses med bale av fjädrar. Honan lägger sex, sju eller flera vita rödprickiga ägg, som hon ensam ruvar. Ofta kläcks två kullar. Hanen och de utflugna ungarna bruka övernatta i någon av de oinredda bostadslägenheterna.
Häckningsdata
Kullstorlek: 5-6 ägg
Ruvningstid: 13-18 dygn
Matning: 14-19 dygn
Antal kullar: 1 (2)
Häckning: mitten april – augusti


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533