Göktyta

ÖPPNINGSSIDA GÄRDSMYG RÖDHAKE SMÅFÅGLAR GÖKTYTA STARE TORNSEGLARE

Holken monteras 1,5 – 5 meter över marknivån. Ingångshål: 38×60 mm
Till boplats väljer göktytan trädhål och holkar. Lämpliga bostäder äro ofta redan upptagna av mesar eller flugsnappare, när hon anländer, men detta berör henne ej det ringaste, bo och ägg kastas ut. De hemsökta fåglarna föra naturligtvis väsen vid sådana tillfällen och folks uppmärksamhet väcks. Att ”straffa” göktytan är lika dumt som meningslöst, småfåglarna häcka genast om och göktytan själv bereder mycket nöje genom sitt intressanta och i fortsättningen fridfulla väsen. De 7 – 11 glänsande vita äggen läggas på kvarvarande borester eller på löshackade träflisor. Ungarna låta höra ett rasslande gny i boet och som utflugna ett fint mycket gräshopplikt svi-sv-svi-svi. Vintern tillbringar göktytan i Sydafrika.

Häckningsdata
Kullstorlek: 7-11 ägg
Ruvningstid: 12-14 dygn
Matning: 20-22 dygn
Antal kullar: 1
Häckning: maj – juni


KÅRSUNDSKRETSEN – Ornitologisk Förening, Tjörn

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209,471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52
epost: info@goranlinden.se
swish: 123 147 0533